43

Jak długo można żądać zapłaty zachowku?

Zachowek pełni niezwykle ważną rolę przy wielu sprawach związanych z dziedziczeniem. Jest bowiem zabezpieczeniem finansowym w przypadku, gdy najbliższa rodzina w wyniku decyzji spadkobiercy zostaje pozbawiona części należnego jej majątku. W przypadku dziedziczenia ustawowego kolejność spadkobierców wyznaczona jest przez przepisy. W pierwszej kolejności do dziedziczenia uprawnieni są najbliżsi, a następnie dalsza rodzina...

Czytaj dalej
51

Zniesienie wspólności majątkowej

Jak pokazują statystyki liczba rozwodów w naszym kraju systematycznie rośnie. Powodów takiego stanu rzeczy jest wiele. Najczęstszymi przyczynami są niezgodność charakterów, zdrady, problemy z alkoholem czy przemoc. W ostatnich latach coraz częściej powodem rozpadu związku jest także emigracja. W sytuacji gdy jedna osoba na kilka lat opuszcza rodzinę trudno jest utrzymać takie małżeństwo...

Czytaj dalej
34

Alimenty od byłego małżonka – zasady przyznawania

Chyba żadna para wchodząc w związek małżeński nie planuje tego, że się on rozpadnie i dojdzie do rozstania. Jednak życie niesie wiele niespodzianek, pojawiają się różne problemy i niekiedy pary dochodzą do wniosku, że muszą się rozstać. Jednak rozwód wiąże się z wieloma konsekwencjami, nie tylko na płaszczyźnie emocjonalnej ale również finansowej...

Czytaj dalej
50

Podział majątku bez rozwodu

Wielu osobom wydaje się że podział majątku może nastąpić jedynie w przypadku rozwodu. Jednak jest to zupełnie błędne przekonanie, bowiem istnieje wiele sytuacji, w których można, a niekiedy wręcz trzeba zrobić to w czasie trwania związku. Być może przekonanie to wynika z tego, że w momencie zawarcia małżeństwa pojawia się wspólnota majątkowa. I właśnie ta wspólnota błędnie sugeruje, że dopóki małżeństwo trwa, to majątek także będzie wspólny...

Czytaj dalej
33

Jak dostać rozwód pomimo braku zgody drugiego małżonka?

Wiele osób ma obawy, że brak zgody małżonka może oznaczać, że nie dostaną one rozwodu. Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, gdy jedna z osób w małżeństwie zaczyna szantażować drugą, że się nigdy na takie rozwiązanie nie zgodzi, pomimo tego że często to właśnie ona jest winna rozpadowi związku. Tymczasem w praktyce zgoda lub jej brak nie ma żadnego znaczenia, jeśli chodzi o to, czy rozwód można w ogóle uzyskać...

Czytaj dalej
49

Pozew o podział majątku

Zdecydowana większość małżeństw po ślubie znajduje się we wspólnocie majątkowej. Stan taki oznacza, że każdy z małżonków posiada swój majątek prywatny oraz od dnia ślubu budowany razem majątek wspólny. W skład majątku prywatnego wchodzą przede wszystkim dobra uzyskane przed zawarciem małżeństwa, a także określony w przepisach zestaw dóbr uzyskanych już w trakcie jego trwania, na przykład darowizny...

Czytaj dalej
32

Rozwód a długi

Większość osób przy składaniu przysięgi małżeńskiej pragnie, aby wytrwać w niej na zawsze. Jednak w życiu różnie bywa i niekiedy okazuje się, że jednak ludzie decydują się na rozstanie. W ostatnich latach zdarza się to coraz częściej, między innymi z tego powodu, że jest coraz większa świadomość tego, że w razie ustania wszelakie więzi nie warto na siłę stwarzać pozorów i udawać że się jest szczęśliwym...

Czytaj dalej
48

Podział majątku u notariusza

Zawarcie małżeństwa najczęściej wiąże się także ze wspólnotą majątkową. Pewna liczba par decyduje się na to, żeby ich majątki nawet po ślubie były oddzielne, jednak zdecydowana większość tego nie robi. W takim przypadku wszystko to, co zostało przez lata wspólnego życia zakupione czy zaoszczędzone, jest traktowane jako wspólna własność. Ze wszystkimi tego konsekwencjami, zarówno w czasie trwania małżeństwa, jak i po jego zakończeniu...

Czytaj dalej
31

Rozwód bez obecności pozwanego

Wiele osób składając wniosek rozwodowy zastanawia się, jak się sprawa potoczy, jeśli jedna z osób będzie unikała pojawiania się na rozprawie. Często takie zachowania mają miejsce w przypadku osoby odpowiedzialnej za rozpad małżeństwa, która uważa, że jeśli nie będzie się pojawiać na rozprawach, to zrobi w ten sposób na złość drugiej osobie czy nawet zastopuje sprawę...

Czytaj dalej