47

Podział majątku przy rozdzielności majątkowej

Po zawarciu małżeństwa najczęściej wśród małżonków będzie panować wspólnota majątkowa. Przy wspólnocie majątkowej istnieją tak naprawdę trzy majątki, to znaczy jeden wspólny i dwa osobiste. Skład majątków osobistych jest określony przepisami, a wszystkie pozostałe dobra zgromadzone w czasie trwania małżeństwa są zaliczane do majątku wspólnego. W szczególności będą to różnego rodzaju nieruchomości, przedmioty użytkowe czy oszczędności...

Czytaj dalej
30

Czy samodzielne spłacanie wspólnego kredytu ma wpływ na wysokość alimentów?

Po rozwodzie najczęściej dzieci pozostają z jednym z rodziców. Najczęściej jest to matka, choć coraz większa ilość ojców z powodzeniem zajmuje się wychowywaniem. Ponieważ zgodnie z przepisami prawa obowiązek wychowywania i utrzymywania dzieci leży na obojgu rodziców, to w momencie w którym jedna osoba przejmie całą opiekę, druga powinna w jakiś sposób uczestniczyć w kosztach...

Czytaj dalej
46

Podział majątku po rozwodzie

Wraz z powiedzeniem sobie sakramentalnego tak zdecydowana większość małżeństw rozpoczyna wspólne życie również w sferze majątkowej. Oczywiście każdy z małżonków może posiadać majątek osobisty. Przepisy dokładnie precyzują, co do niego należy, jednak wszystko to, co się wspólnie przez lata związku uda zgromadzić, będzie należało do obojga małżonków. W szczególności będą to domy czy mieszkania, na które niekiedy zaciągane są wieloletnie kredyty...

Czytaj dalej
29

Czy sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej ojcu dziecka?

Jednym z często spotykanych stereotypów, jakie pojawiają się w trakcie rozwodu jest twierdzenie, że dziecko musi zostać pod opieką matki, ponieważ sądy i tak nigdy nie przyznają sprawowania władzy rodzicielskiej ojcu. Faktycznie w większości przypadków opieka nad dziećmi zostaje przydzielona matkom, ale w dużej mierze wynika to z tego, że ojcowie po prostu się o nią nie starają...

Czytaj dalej
28

Ile alimentów na dziecko mogę się domagać?

W trakcie trwania małżeństwa najczęściej obie strony są odpowiedzialne za budowanie majątku wspólnego. Jednak z chwilą rozwodu wszystko się zmienia, gdyż przede wszystkim ustaje wspólnota majątkowa, a poza tym zgromadzony dotychczas majątek jest dzielony. Jeśli do tego rozwodząca się para miała dzieci, wtedy pojawia się wobec nich obowiązek alimentacyjny, aż do czasu uzyskania przez nie niezależności finansowej...

Czytaj dalej
27

Czy Sąd może nie dać rozwodu?

Wielu osobom wydaje się, że wystarczy złożyć wniosek o rozwód i sprawa jest załatwiona. Tymczasem w praktyce nie do końca tak jest, bowiem rozwód nie jest udzielany przez współmałżonka, ale przez sąd, który analizując wszystkie przedstawione dowody podejmuje ostateczną decyzję. Patrząc na ilość rozwodów nie jest bynajmniej tak, że rozwód jest dostać bardzo ciężko – w wielu przypadkach okoliczności na tyle daleko zaszły, że będzie on całkowicie uzasadniony...

Czytaj dalej
37

Jaka jest wysokość zachowku?

Jeżeli zmarła osoba zostawiła testament i jeżeli tylko jest on ważny, ma on pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. W testamencie można dysponować swoim majątkiem bez ograniczeń, można go zapisać nawet zupełnie niespokrewnionej osobie lub instytucji. Jeśli taka sytuacja nastąpi, w pewnym sensie pokrzywdzona zostanie najbliższa rodzina, która nie otrzyma części lub nawet wszystkiego, co należałoby się, gdyby testamentu nie było...

Czytaj dalej
15

Umowa darowizny a umowa dożywocia

Umowy darowizny i dożywocia są często przez wiele osób mylone. W praktyce jednak znacznie się od siebie różnią. Oczywiście mają trochę wspólnych cech, jednak tych podobieństw jest niewiele. Przede wszystkim podstawową różnicą jest to, że w przypadku umowy darowizny przeniesienie prawa własności następuje natychmiast – nie ma obowiązku świadczenia jakichkolwiek czynności na rzecz darczyńcy. Poza tym umowa darowizny dotyczy wszystkich ruchomości i nieruchomości...

Czytaj dalej
26

Czy do rozwodu muszę mieć adwokata?

Rozwód to wydarzenie, którego często się nie planuje w swoim życiu. W końcu decydując się na małżeństwo ludzie przyrzekają sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską aż do śmierci. Jednak życie płata różne niespodzianki, ludzie wraz z upływającymi latami coraz bardziej się od siebie oddalają i w pewnym momencie może zapaść decyzja o rozwodzie. Wniosek o rozwód może być złożony przez każdego z małżonków...

Czytaj dalej
36

Testament a zachowek

Każda osoba może dowolnie dysponować swoim majątkiem po śmierci,do tego celu służył testament. Jeżeli został on spisany w przewidzianej prawem formie i zachowuje ważność, to przy podziale majątku w pierwszej kolejności należy się oprzeć na nim. Jeśli zaś go nie będzie, wtedy podział majątku zmarłego odbywa się na podstawie dziedziczenia ustawowego, które dokładnie określa kolejność, według jakiej będą wyznaczani poszczególni spadkobiercy...

Czytaj dalej