59

Koszty sądowe podziału majątku wspólnego

Małżeństwo niesie za sobą wiele konsekwencji prawnych, w tym także majątkowych. Jeśli nie zostanie podjęta żadna inna decyzja, młodzi małżonkowie wchodzą w tak zwaną wspólnotę majątkową. Oznacza ona mianowicie to, że cały wspólny, z pewnymi wykluczeniami majątek stanowi wspólną własność. W jego skład będą więc wchodzić lokale mieszkalne i inne nieruchomości, różnego rodzaju przedmioty domowe i pojazdy, a także oszczędności...

Czytaj dalej
56

Podział majątku w wyniku intercyzy

Zawarcie małżeństwa to początek nowej drogi życia, ale także nowych zasad dotyczących spraw majątkowych. Najczęściej bowiem od tego dnia zaczyna obowiązywać wspólnota majątkowa. Charakteryzuje się ona tym, że prawie wszystkie dobra obowiązujące w trakcie jej trwania będą zaliczane do majątku wspólnego. Zostało tu zaakcentowane, że prawie, gdyż istnieje pewna ilość wyjątków, które będą traktowane jako majątek osobisty...

Czytaj dalej
58

Kiedy możliwy jest nierówny podział majątku wspólnego?

Wypowiadając sakramentalne tak małżonkowie oprócz zalegalizowania swojego związku przejmują szereg obowiązków wynikających z tego faktu. Między innymi pojawia się, jeśli nie zostanie to inaczej ustalone, wspólnota majątkowa.Pary wspólnie budują swój majątek, kupują nowe przedmioty czy gromadzą oszczędności. Zgodnie z założeniami wspólnoty majątkowej wszystko, czego się wspólnie dorobią, pomijając określone w przepisach przypadki, będzie stanowiło wspólną własność...

Czytaj dalej
55

Jak napisać wniosek o podział majątku wspólnego?

Każde małżeństwo na początku swojej drogi marzy o tym, żeby przeżyć wspólnie wiele długich lat. Wspólność ta oznacza także kwestie majątkowe, bowiem najczęściej wstępując w związek małżeński wchodzi się jednocześnie z drugim małżonkiem we wspólnotę majątkową. Oczywiście można już przed ślubem zawrzeć umowę o rozdzielności, jednak niewiele par decyduje się na takie rozwiązanie...

Czytaj dalej
57

Podział majątku po rozwodzie a kredyt mieszkaniowy

W chwili zawarcia związku małżeńskiego najczęściej zaczyna obowiązywać w nim wspólnota majątkowa. Oznacza to, że wszystkie dobra nabyte w czasie jej trwania, w tym również wszelkiego rodzaju nieruchomości, zaliczane są do majątku wspólnego. Nie ma z tym najczęściej żadnych problemów, jeśli para jest zgodna i nie planuje rozstania. Ale w przypadku rozwodu wszystko się zmienia...

Czytaj dalej
54

Co należy do majątku wspólnego, a co do osobistego?

Zawarcie małżeństwa to nie tylko poświadczenie swojej miłości do drugiej osoby, ale także związanie się z nią majątkowo. Na mocy ustawy powstaje bowiem między małżonkami wspólność majątkowa. Obejmuje ona wszystkie dobra materialne, jakie zostaną nabyte w czasie życia we dwoje. Wspólność ta nazywa się inaczej majątkiem wspólnym, natomiast rozróżnia się także majątki osobiste męża i żony...

Czytaj dalej
45

Kto musi zapłacić zachowek?

Sprawy podziału majątku zawsze budzą duże emocje wśród spadkobierców, szczególnie jeśli się pojawi testament. Dziedziczenie ustawowe dokładnie określa kolejność, w jakiej poszczególni spadkobiercy będą upoważnieni do podjęcia spadku. Natomiast testament może to wszystko wywrócić do góry nogami, bowiem spadkodawca może dowolnie dysponować swoim majątkiem i przekazać go komu będzie chciał...

Czytaj dalej
53

Do jakiego sądu należy złożyć wniosek o podział majątku wspólnego?

Zdecydowana większość małżeństw w dniu ślubu zaczyna mieć wspólnotę majątkową. Taka forma jest przewidziana domyślnie przez nasze prawo i jeśli osoby wstępujące w związek nie podpiszą umowy, to będą objęte wspólnotą. Wiąże się to z określonymi konsekwencjami majątkowymi, przede wszystkim tym, że od tej pory prawie cały dorobek będzie szedł na wspólne konto. Istnieją określone w prawie wyjątki, które wyłączają określone rzeczy z majątku wspólnego, ale jest ich niewiele...

Czytaj dalej
44

Dziedziczenie zachowku

Zachowek to nic innego jak majątek, który spadkodawca powinien pozostawić po sobie najbliższym. Jeśli dziedziczenie odbywa się w oparciu o zapisy ustawy, to w pierwszej kolejności będą do tego uprawnione dzieci i małżonek, później rodzice, a dalej reszta rodziny i dalsi krewni. Jednak zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku, gdy zmarła osoba pozostawiła po sobie testament. Wtedy to na zapisach w nim zawartych będzie się opierać podział majątku, a nie na kolejności wynikającej z ustawy...

Czytaj dalej